Kura no yado
OURINTEI

NARA
SAKURAI
Japan

Sakuramachi Caffee

KURA NO YADO Ourintei

【Address】
262-2 Sakurai, Sakurai-City, Nara 633-0091 Japan
【Contact us】
Sakurai Machizukuri Inc.
TEL/FAX +81-744-45-1322